วิธีแก้ Windows 10 Home ไม่สามารถใช้ Gpedit.msc ได้

13
ม.ค.
    2019-01-13 17:39:21   
    509
      webkroox@gmail.com

วิธีแก้ Windows 10 Home ไม่สามารถใช้ Gpedit.msc ได้

ในส่วนของวิธีแก้ปัญหา Windows 10 Home ไม่สามารถใช้ Gpedit.msc ได้ ซึ่งปกติฟีเจอร์หลายๆส่วนที่เคยมีในรุ่นที่สูงกว่าอย่างเช่น Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise จะถูกตัดออกใน Windows 10 Home (Windows 10 Core), Home Basic, Home Premium, Starter และ Single Language เพื่อเหตุผลทางการตลาดและความจำเป็นต่อการใช้งานโดยผู้ใช้เป็นผู้เลือกระบบปฏิบัติการเอง

แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานหลายๆท่านที่กำลังใช้ Windows 10 Home อยู่ บางครั้งก็ต้องการปรับแต่งการทำงานต่างๆของระบบให้ดีขึ้น ก็จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องมือบางอย่างของระบบ Windows 10 เข้ามาใช้ เช่น เครื่องมืออย่าง Gpedit.msc ( Group Policy Editor ) เป็นต้น แต่ก็จะไม่สามารถเรียกใช้งานได้ โดยเมื่อมีการเปิดหน้าต่าง Run แล้วพิมพ์คำสั่ง Gpedit.msc ก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาว่า Windows cannot find ‘gpedit.msc’. Make sure you typed the name correctly, and then try again. ดังนั้นในบทความนี้ก็จะเป็นการนำเอาเครื่องมือ Gpedit.msc มาใส่ไว้ให้สามารถใช้งานบน Windows 10 ได้ครับ

ทั้งนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือ คำสั่งสำหรับเพิ่มฟีเจอร์ Gpedit.msc เข้ามาก็ได้แก่

@echo off
pushd "%~dp0"
dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >Files.txt
dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>Files.txt
echo Installing Group Policy Editor...
for /f %%i in ('findstr /i . Files.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%%i"
echo.
echo Installation complete.
echo.
pause

โดยก็อบปี้คำสั่งด้านบนไปใส่ในโปรแกรม Notepad แล้วทำการบันทึกให้เป็นชื่อ Enable-Group-Policy-Editor-to-Windows-10-Home-Edition มีนามสกุลไฟล์ .Bat และที่สำคัญที่หัวข้อ Save as type: ให้เลือกเป็น All Files ด้วย


รหัสดาวน์โหลดคือ varietypc.net

หรือถ้าไม่อยากสร้างไฟล์ Enable-Group-Policy-Editor-to-Windows-10-Home-Edit.bat ให้เสียเวลา เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ทั้งนี้เวลาเรียกใช้งาน ต้องคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือกเปิดด้วย Run as administrator เพื่อเป็นการเปิดด้วยสิทธิ์ Administrator ไม่งั้นคำสั่งจะไม่ทำงาน

หลังจากนี้ก็เพียงแค่รอ ให้คำสั่งดังกล่าว ทำการเพิ่มฟีเจอร์ Gpedit.msc เข้าระบบ

กดปุ่มอะไรก็ได้ เพื่อปิดหน้าต่าง Command Prompt

แล้วลองพิมพ์คำสั่ง Gpedit.msc ในหน้าต่าง Run ดูใหม่ ก็จะพบว่า เครื่องมือ Local Group Policy Editor มีอยู่และสามารถเรียกใช้งานได้บน Windows 10 Home Edition แล้วครับ

บทความล่าสุด

12
ส.ค.
แก้ปัญหา PHP substr ตัดข้อความภาษาไทยแล้วกลายเป็นภาษาต่างดาว
<?=substr("ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ",0,50)."...";?>     คิดว่าหลาย ๆ คนคงอ..
                                                                                                                                                                  
12
ส.ค.
การใช้ substr(ข้อความที่ต้องการตัด , เริ่ม ,จบ) จากตัวอย่าง เป็นการประกาศตัวแปร $txt รับค่า ตัวแปร
การใช้ substr(ข้อความที่ต้องการตัด , เริ่ม ,จบ) จากตัวอย่าง เป็นการประกาศตัวแปร $txt รับค่..
                                                                                                                                                                  
29
ก.ค.
แจก Code ข่าวหนังสือราชการ สถ. ติดเว็บไซต์ อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจก Code ข่าวหนังสือราชการ สถ. ติดเว็บไซต์ อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   <iframe sr..
                                                                                                                                                                  
10
มิ.ย.
ระบบติดต่อเรา แบบ Contact Popup | Feature SoGoodWeb
Contact Popup คืออะไร ปุ่มแสดงข้อมูลการติดต่อที่รวมทุกช่องทางการติดต่อไว้ในที่เดียว บ..
                                                                                                                                                                  
10
มิ.ย.
ทำไมเว็บไซต์ต้องมี HTTPS ?
เว็บไซต์ที่มีรูปกุญแจล็อกปรากฎอยู่ด้านหน้าเว็บไซต์และขึ้นต้นด้วย “HTTPS” เป็นสัญลักษณ์ (สี..