รับทำเว็บไซต์ อบต. เว็บเทศบาล โรงพยาบาล

รับทำเว็บไซต์ อบต. เว็บเทศบาล โรงพยาบาล

  รายละเอียด

รับทำเว็บ อบต.
รับทำเว็บเทศบาล  รับทำเว็บ อบต.,รับทำเว็บไซเทศบาล เว็บไซต์ อบต. เว็บโรงเรียน
MENU ADMINISTRATOR
1. ระบบการจัดการ เพิ่ม Logo สัญญาลักษณ์
2. ระบบการจัดการ  ตั้งค่าระบบเว็บ
3. ระบบการจัดการ  Footer web Site
(ข้อดีออกแบบและนำเข้าได้เองแบบง่ายๆ)
4. ระบบการจัดการ  ปฏิทินกิจรรม 
5. ระบบการจัดการ  SEO and Social
6. ระบบการจัดการ  ข้อมูลติดต่อข้อมูล-สอบถาม
(ข้อมูลผู้ติดต่อเข้ามาจะถูกส่งเข้า mail ทัันที)
7. ระบบการจัดการ  เมนูซ้าย และด้านบน
(ข้อดีสร้างเมนูได้เองไม่จำกัด)
8. ระบบการจัดการ  จัดการข้อมลูทั่วไป
9. ระบบการจัดการ  ข่าวประชาสัมพันธ์
10. ระบบการจัดการ  สร้างหมวดหมู่
(ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบผลิตภัณฑ์ตำบล)
11. ระบบการจัดการ  แบบรูปภาพ
12. ระบบการจัดการ  กระดานถามตอบ 
13. ระบบการจัดการ  ระบบข่าวสารสำหรับบริการชุมชน/ประชาชน
14.  ระบบการจัดการ  จัดการ วันสำคัญ
(ต่างจากเว็บอื่นๆด้วยเรามีระบบ ติดป้ายวันสำคัญ)
15.  ระบบการจัดการ  Slides Img
16. ระบบการจัดการ  Img ภาพกิจกรรม
(ข้อดีภาพได้ทีหละหลายๆภาพพร้อมกัน)
17. ระบบการจัดการ  UP Video 
(ข้อดี ไม่ต้อง ไม่ต้องก๊อป CODE ง่ายๆแค่ก๊อปวาง)
18. ระบบการจัดการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
19. ระบบการจัดการ  ทำเนียบบุคลากร
20. ระบบการจัดการ  ระบบบุคลากรดีเด่น
(ต่างจากเว็บอื่นที่มีแค่ระบบบุคลากรเท่านั้น)
21. ระบบการจัดการ  Administration
(ข้อดีคือเพิ่มผู้ช่วย ผู้ดูแลระบบได้ไม่จำกัด)
22. ระบบการจัดการ  เว็บไซต์/ลิ้งภายนอก 
23. ระบบการจัดการ  Facebook เชื่อมต่อกับ Facebook Fanpages ของหน่วยงาน

  • 15,000 บาท
  • 6,900 บาท